Vindplaatsen van het woord zegening in de apocriefe geschriften (5 verzen):

Jezus Sirach 3:9
Opdat zegening van mensen over u kome.

Jezus Sirach 3:10
Want de zegening des vaders onderstut de huizen der kinderen, maar de vervloeking der moeder ontwortelt de fundamenten.

Jezus Sirach 45:1
NAMELIJK Mozes, door God en de mensen bemind, wiens gedachtenis is in zegening.

Jezus Sirach 49:12
Ook de gedachtenis der twaalf profeten zij in zegening.

1 Makkabee├źn 3:7
Hij heeft vele koningen verbitterd, en hij verheugde Jakob in zijn werken, en zijn gedachtenis is in zegening tot in der eeuwigheid.