Vindplaatsen van het woord zadelen in het oude testament (1 vers):

2 Samuël 19:26
En hij zeide: Mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen; want uw knecht zeide: Ik zal mij een ezel zadelen, en daarop rijden, en tot den koning trekken, want uw knecht is kreupel.