Vindplaatsen van het woord zaads in het nieuwe testament (1 vers):

Marcus 4:4
En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.