Vindplaatsen van het woord zomerhuis in het oude testament (1 vers):

Amos 3:15
En Ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan; en de elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen een einde nemen, spreekt de HEERE.