Vindplaatsen van het woord zoeten in het nieuwe testament (1 vers):

Handelingen 2:13
En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.