Azor meesters

ca. 1430

De Azor meesters waren rond 1430 actief in Utrecht en behoorden tot de zgn. Bijbelmeesters van de Eerste Generatie. Utrecht was indertijd een belangrijk centrum voor de vervaardiging van verluchte bijbels. Ze werkten mee aan een historiebijbel (1430) en aan een getijdenboek dat tussen 1430 en 1450 werd vervaardigd.

Over de identiteit van de meesters is niets bekend; misschien gaat het om slechts één persoon en moeten we spreken van meester Azor. Naamgever Azor was volgens de stamboom in Mattheüs 1 een voorvader van Jezus.

De illustraties op deze site komen allen uit een exemplaar van de Utrechtse historiebijbel. De ruim 500 illustraties in dat boek zijn door diverse kunstenaars verzorgd.

werk van Azor meesters   |   bestel een reproductie