Leonardo da Vinci

1452 - 1519

portret van Leonardo da VinciFlorentijns kunstenaar, wetenschapper, uitvinder, architect, astronoom, dichter. Centraal stond zijn grote talent als tekenaar. Zijn schilderwerk wordt gekenmerkt door beweging en expressie. Ondanks zijn vernieuwende inzichten en reeds bij leven grote faam, is zijn invloed op andere schilders lang niet zo groot geweest als die van andere giganten van de renaissance.

Geboren in het dorpje Vinci, werd Leonardo gevormd in het nabijgelegen Florence, waar hij ondermeer studeerde onder Andrea del Verrocchio. In 1482 vertrok hij naar Milaan, waar hij bij Ludovico Sforza verbleef en o.a. Het laatste avondmaal maakte. Nadat Milaan door Franse troepen was ingenomen (1499) reisde Leonardo weer naar Florence, waar hij van 1503 tot 1506 verbleef. In het Palazzo Vecchio werkte hij aan - grotendeels verloren gegane - muurschilderingen. Tot 1512 woonde hij wederom in Milaan, een periode waarin hij veel wetenschappelijke studies uitvoerde. Veel aantekeningen en schetsen hiervan zijn bewaard gebleven.

In 1513 wordt een schilderij voltooid waaraan hij in 1503 begonnen was en dat bij elke verhuizing meeging: La Gioconda (beter bekend als de Mona Lisa, thans te bezichtigen in het Louvre te Parijs).

Van 1513 tot 1516 verbleef Leonardo op uitnodiging van paus Leo X in Rome. In 1516 wordt Leonardo door de Franse koning uitgenodigd naar Frankrijk te komen. Tot zijn dood in 1519 woonde hij daar in een landhuis bij Amboise, samen met zijn vriend en leerling Melzi (de maker van het hier geplaatste portret).

De veelzijdigheid van zijn genie blijkt misschien wel het best uit het feit dat de man die vooral bekend is als schilder van de Mona Lisa ook als de eerste geoloog kan worden beschouwd. Kunst en wetenschap waren voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Da Vinci was betrokken bij de aanleg van kanalen in Noord-Italiƫ en bestudeerde daarvoor o.a. het ontstaan van fossielen, erosie en sedimentatie door rivieren en de opheffing van zeebodem tot land. Voorwaar een homo universalis.

werk van Leonardo da Vinci   |   bestel een reproductie