Kunstwerken gekoppeld aan Romeinen 11:2
(God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israƫl, zeggende:)