Kunstwerken gekoppeld aan Romeinen 11:8
((Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.)