Kunstwerken gekoppeld aan Romeinen 11:26
(En alzo zal geheel Israƫl zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.)