Kunstwerken gekoppeld aan Romeinen 11:27
(En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.)