Christelijke feestdagen


feestdag wanneer waarom vindplaats
Driekoningen 6 januari De drie wijzen uit het oosten bezoeken de pasgeboren Jezus Mattheüs 2; meer info
Witte Donderdag de dag voor Goede Vrijdag instelling Heilig Avondmaal zie Laatste Avondmaal
Goede Vrijdag de vrijdag voor Pasen Kruisdood van Jezus Mattheüs 27, Marcus 15, Lukas 23 en Johannes 19
Pasen eerste zondag na volle maan na het begin van de lente (dus altijd tussen 22 maart en 25 april) Opstanding van Jezus uit het graf, gezien als de overwinning van het leven op de dood. Gebeurde tijdens Pesach. Mattheüs 28, Marcus 16, Lukas 24 en Johannes 20
Hemelvaart veertig dagen na Pasen Hemelvaart van Jezus Marcus 16, Lukas 24 en Handelingen 1
Pinksteren vijftig dagen na Pasen Neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen. Gebeurde tijdens een joodse dankdag voor de oogst. Handelingen 2
Kerstmis 25 december Geboorte van Jezus Mattheüs 1 (kort) en vooral in Lukas 2

Zie ook: joodse feestdagen.