Bronnen

Bij het maken van deze site is een groot aantal bronnen geraadpleegd. Hier volgt een poging de belangrijkste te noemen.

Boeken

Bijbel

Kunst

Websites

Cd-roms

Algemene naslagwerken