Aanbidding der herders

"En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde." (Lukas 2:8) Vlak na de geboorte van Jezus verscheen aan deze herders een engel, de traditionele boodschapper van God. De engel vertelde dat in Bethlehem de zaligmaker was geboren. Nadat ze het kind met eigen ogen hadden aanschouwd, verspreidden ze het nieuws.

Hoewel ze eerder ter plekke waren, zijn de herders aanzienlijk minder vaak op doek vereeuwigd dan de drie aanbiddende wijzen uit het oosten.

Zie ook: Geboorte van Jezus | Maria

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73B25.

Gerelateerde kunstwerken: