Concordantie

Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen. Een interessante en handige kennisbron voor taalvorsers & bijbelstudenten!

Hieronder staat de lijst met beginletters1. Kies een letter voor de lijst met woorden die met die letter beginnen. Het getal onder de letter geeft het aantal verschillende woorden weer dat met die letter begint.

aantal verschillende woorden per beginletter
a 1463 b 2051 c 175 d 911 e 560 f 108 g 1639 h 1168 i 309
j 464 k 810 l 618 m 877 n 560 o 1662 p 468 q 2 r 592
s 1651 t 820 u 449 v 2517 w 981 x 2 y
0
z693  


Enkele kerncijfers
kerncijfer OT NT apocr. totaal
totaal aantal woorden 593.360 176.957 146.942 917.259
verschillende woorden 15.858 7.931 9.407 21.549
boeken 39 27 16 82
hoofdstukken 928 260 182 1370
verzen 23.215 7.960 6.060 37.236

Opmerkelijk is dat in het Oude Testament twee keer zoveel verschillende woorden gebruikt worden als in het Nieuwe Testament. Voor een deel zal dat komen omdat in het OT veel meer plaatsen en personen genoemd worden. Sommige boeken in het NT lijken veel op elkaar, zoals bijvoorbeeld Marcus en Mattheüs. Maar misschien wordt in het eerste deel van de bijbel gewoon een bloemrijkere taal gebruikt.


Woorden top-10
woord aantal
en 57.650
de 41.149
van 22.253
het 21.020
zijn 15.807
in 14.785
een 12.892
hij 12.570
die 12.391
den 11.524
Boek met het grootste aantal woorden:
* OT: Psalmen (41.641 woorden)
* NT: Lukas (25.179 woorden)
* apocr.: Jezus Sirach (28.548 woorden)

Dunste boeken:
* OT: Obadja (599 woorden)
* NT: 3 Johannes (287 woorden)
* apocr.: het gebed van Manasse (401 woorden)

Langste verzen:
* OT: Esther 8:9 (491 tekens)
* NT: Openbaring 20:4 (384 tekens)
* apocr.: Judith 7:13 (1021 tekens)

Kortste verzen:
* OT: 1 Kronieken 1:1 (17 tekens)
* NT: Johannes 11:35 (13 tekens)
* apocr.: 4 Ezra 14:7 (15 tekens)


Kortste en langste woorden

De kortste woorden zijn de eenletterige woorden o en u. 's en 't komen ook voor, maar zijn verkorte vormen van des en het1.

Langste woorden in het Oude Testament:

Langste woorden in het Nieuwe Testament:

Langste woorden in de apocriefe boeken:

Noot
1: de woorden 's en 't zijn bij de s resp. t gevoegd.

Wat is een concordantie? Volgens Van Dale:
con·cor·dan·tie
(de ~ (v.), -tiën/~s)
1 alfabetisch register van woorden met aanwijzing van de plaats waar zij staan
2 overeenstemming
3 [geol.] het evenwijdig gelaagd zijn van aardlagen <=> discordantie