Concordantie

Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen. Een interessante en handige kennisbron voor taalvorsers & bijbelstudenten!

Wat is een concordantie volgens Van Dale?
con·cor·dan·tie
(de ~ (v.), -tiën/~s)
1 alfabetisch register van woorden met aanwijzing van de plaats waar zij staan
2 overeenstemming
3 [geol.] het evenwijdig gelaagd zijn van aardlagen <=> discordantie

Hieronder staat de lijst met beginletters. Kies een letter voor de lijst met woorden die met die letter beginnen. Het getal onder de letter geeft het aantal verschillende woorden weer dat met die letter begint.

aantal verschillende woorden per beginletter
a 1464 b 2053 c 175 d 913 e 561 f 109 g 1642 h 1168 i 308
j 464 k 811 l 617 m 879 n 561 o 1661 p 469 q 2 r 593
s 1647 t 818 u 449 v 2517 w 981 x 2 y
0
z 693  '  2


Enkele kerncijfers
kerncijfer OT NT apocr. totaal
totaal aantal woorden 593.336 176.957 146.934 917.227
verschillende woorden 14.854 3.566 3.139 21.559
boeken 39 27 16 82
hoofdstukken 928 260 182 1370
verzen 23.215 7.960 6.060 37.235

Opmerkelijk is dat in het Oude Testament twee keer zoveel verschillende woorden gebruikt worden als in het Nieuwe Testament. Voor een deel zal dat komen omdat in het OT veel meer plaatsen en personen genoemd worden. Sommige boeken in het NT lijken veel op elkaar, zoals bijvoorbeeld Marcus en Mattheüs. Maar misschien wordt in het eerste deel van de bijbel gewoon een bloemrijkere taal gebruikt.


Woorden top-10
woord aantal
en 57.648
de 41.149
van 22.251
het 21.020
zijn 15.808
in 14.785
een1 12.892
hij 12.571
die 12.390
den 11.520
Boek met het grootste aantal woorden:
* OT: Psalmen (41.639 woorden)
* NT: Lukas (25.179 woorden)
* apocr.: Jezus Sirach (28.538 woorden)

Dunste boeken:
* OT: Obadja (599 woorden)
* NT: 3 Johannes (287 woorden)
* apocr.: het gebed van Manasse (400 woorden)

Langste verzen:
* OT: Esther 8:9 (491 tekens)
* NT: Openbaring 20:4 (384 tekens)
* apocr.: Judith 7:13 (1021 tekens)

Kortste verzen:
* OT: 1 Kronieken 1:1 (17 tekens)
* NT: Johannes 11:35 (13 tekens)
* apocr.: 4 Ezra 14:7 (15 tekens)


Kortste en langste woorden

De kortste woorden zijn de eenletterige woorden o en u. 's en 't komen ook voor, maar zijn verkorte vormen van des en het.

Langste woorden in het Oude Testament:

Langste woorden in het Nieuwe Testament:

Langste woorden in de apocriefe boeken:

Noot
1: inclusief één.

Laatste update: 18 april 2021