Enkele bekende passages uit de bijbel

Oude Testament

Het Oude Testament bevat ruwweg de geschiedenis van het joodse volk vanaf de schepping tot enkele eeuwen na de Babylonische ballingschap.

Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament Bevat de evangelies met de verhalen over leven en dood van Jezus, en diverse geschriften uit de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling.

Apocriefe geschriften

Apocriefe geschriften worden door de religieuze autoriteiten niet erkend als heilig.