Aartsengelen

De Statenvertaling gebruikt nog het oude woord archangel voor aartsengel. Dat komt oorspronkelijk uit het Grieks en betekent opperboodschapper. In de joods-christelijke traditie zijn er zeven aartsengelen, waarvan de drie voornaamste Gabriël, Michaël en Rafaël zijn.

Het aantal zeven wordt diverse keren genoemd in het boek Openbaring. In Tobit 12 stelt Rafaël zich voor als "Ik ben Rafaël, een van de zeven heilige engelen".

Over de identiteit van de overige vier bestaat geen overeenstemming. Meestal wordt Uriël, genoemd in het apocriefe boek 4 Ezra, ook als aartsengel gezien.

Zie ook: Gabriël | Michaël | Rafaël

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 11G18.

Gerelateerde kunstwerken: