Amnon en Tamar

Tamar was een dochter van koning David, Amnon was haar halfbroer. Hij verkrachtte haar en verstootte haar vervolgens. Tamars volle broer Absalom nam later wraak, ook om een concurrent voor de troon uit te schakelen.

Zie ook: David

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71H81.

Gerelateerde kunstwerken: