Barmhartige Samaritaan

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een van de populairste parabels (gelijkenissen) uit het Nieuwe Testament. Het wordt verteld in Lukas 10.

Een reiziger wordt onderweg overvallen en half dood achtergelaten. Een passerende priester en een passerende Leviet, beide vooraanstaande joden, doen niets om de man te helpen. Dan komt een inwoner van Samaria langs, die de man verzorgt, op zijn paard hijst en naar een herberg brengt.

Jezus vertelde het verhaal in antwoord op de vraag van een wetsgeleerde die wilde weten wat de reikwijdte was van het begrip 'buren', die hij volgens de wetten van Mozes diende lief te hebben.

Zie ook: Jezus | Parabel

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73C861.

Gerelateerde kunstwerken: