Donorportret

Op sommige schilderijen met bijbelse taferelen staan tussen de bijbelse personen biddende figuren waarvan je je afvraagt wat ze daar doen. Vaak zijn het de opdrachtgevers. Onder gearriveerde burgers was het in de middeleeuwen niet ongebruikelijk om een kunstwerk aan een kerk te schenken. Om aan een ieder te laten zien wie er dan wel zo vroom en welvarend was, moest de schilder ook de schenker tonen in het schilderij. Vaak betrof het echtparen.

Gerelateerde kunstwerken: