In het voorgeborchte

Het verhaal van Christus die afdaalt naar het voorgeborchte van de hel staat niet in de evangeliën. Het is enkel bekend uit apocriefe bronnen, zoals het evangelie van Nicodemus. Er zijn wel enkele verzen in het Nieuwe Testament die mogelijk verwijzen naar een reis naar het onderaardse, zoals 1 Petrus 3:19-20, 1 Petrus 4:6, Efeziërs 4:9.

Het achterliggende idee is dat Christus afdaalde naar het rijk der doden om de rechtvaardigen onder hen alsnog naar de Hemel te brengen.

In de meeste uitbeeldingen van het verhaal heeft Christus een standaard met kruis in de hand en liggen er ingetrapte deuren op de grond.

Zie ook: Passie, Kruisweg

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73D9.

Gerelateerde kunstwerken: