Marta en Maria

Twee zussen uit Bethanië. Marta is de actieve, type handen uit de mouwen, beschermheilige van huisvrouwen. Maria is meer bedachtzaam, en ook de ijdele van de twee. Ze hadden ook een broer, Lazarus.

Bij een bezoek van Jezus wordt het verschil tussen de twee duidelijk.

De ijdelheid van Maria wordt in de Bijbel niet genoemd, maar is wel een geliefd thema in de kunsten.

Zie ook: Jezus | Maria Magdalena

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclasses: 11HH(MARTHA), 73C7223.

Gerelateerde kunstwerken: