Voor Pilatus

Pontius Pilatus was tussen 26 en 36 n.C. stadhouder van Judea, een van de provincies van het door de Romeinen bezette Palestina. Joodse priesters brachten Jezus voor hem op beschuldiging van het aanzetten tot opstand tegen het Romeinse gezag. Pilatus zag in die aanklacht geen grond voor de geëiste doodstraf en wilde volstaan met kastijding. Maar de priesters en het volk drongen aan, waarop Pilatus toegaf aan de druk. Volgens het evangelie van Mattheüs waste hij daarbij zijn handen, om duidelijk te maken dat hij zich niet verantwoordelijk achtte voor Jezus' dood.

Vervolgens presenteerde Pilatus Jezus aan het volk met de woorden 'Ecce Homo'.

Zie ook: Passie, Kruisweg

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73D323.

Gerelateerde kunstwerken: