Toren van Babel

Volgens het verhaal in Genesis 11 bouwden de mensen een toren naar de hemel. In plaats van hun God te aanbidden waren ze bezig zichzelf te op de borst te kloppen. God strafte hen door ze voortaan in verschillende talen te laten spreken, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan.

Het is een verhaal over menselijke hoogmoed, die rampzalige gevolgen had. In de bijbelse chronologie speelt het enkele generaties na de zondvloed.

Zie dit artikel voor informatie over de Toren van Babel in de beeldende kunst.

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 71B42.

Gerelateerde kunstwerken: