Visitatie

Met visitatie wordt meestal gedoeld op het bezoek dat de zwangere Maria volgens Lukas aflegde aan haar eveneens zwangere nicht Elizabeth. Maria was zwanger van Jezus, Elizabeth verwachtte Johannes de Doper.

De engel die aan Maria vertelde dat ze een kind kon verwachten, had haar ook verteld dat haar nicht al een half jaar zwanger was. Elizabeth was tegen iedere verwachting in op hoge leeftijd nog zwanger geraakt.

Tijdens de begroeting voer de Heilige Geest in Elizabeth en haar kindje. De woorden die Elizabeth daarbij uitspreekt zijn opgenomen in het weesgegroet-gebed. Maria bleef drie maanden bij Elizabeth en haar man Zacharias alvorens terug te keren naar Nazareth.

Lukas vertelt niet of Jozef met zijn vrouw was meegereisd. Sommige schilders hebben hem desondanks opgenomen in hun uitbeeldingen van de visitatie, anderen niet.

Zie ook: Geboorte van Jezus | Johannes de Doper | Maria

Bekijk gerelateerde werken uit het Rijksmuseum via deze iconclass: 73A6.

Gerelateerde kunstwerken: