De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicensen


Deze tweede brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Thessalonica is vermoedelijk aanzienlijk jonger dan de eerste, die uit ca. 50 dateert. De meningen over de datering van de tweede brief lopen uiteen van de laatste jaren van Paulus († ca. 67) tot het eind van de eerste eeuw; in het laatste geval is de auteur onbekend.

Uit de brief kan worden opgemaakt dat de Thessalonicenzen in verwarring waren geraakt over de wederkomst van Christus. Paulus legt in hoofdstuk 2 uit dat het nog wel even kan duren en dat aan de komst een slechte periode vooraf zal gaan: want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij (2:3). In hoofdstuk 3 roept hij de gemeente op het gewone leven te hervatten.