Bijbelse kunst - specials

Sommige onderwerpen in de bijbel zijn door veel kunstenaars uitgebeeld.

En over sommige kunstwerken valt veel te vertellen.

En sommige kunstenaars hebben een zeer omvangrijk bijbels oeuvre: