De tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs


Zie de eerste brief aan Timotheüs voor informatie over de persoon Timotheüs en over de pastorale brieven.

Deze brief wordt als pastorale brief gezien maar bevat vreemd genoeg geen instructies voor het 'herderen' van een gemeente. Uit de inhoud is op te maken dat Paulus gevangen zat tijdens het schrijven de brief, en dat hij wachtte op zijn terdoodveroordeling (4:6). Hij vraagt Timotheüs snel naar hem toe te komen; andere medewerkers heeft hij naar andere oorden gestuurd of hebben hem in de steek gelaten. De brief heeft enigszins het karakter van een testament.