Het Boek der Wijsheid


Dit boek wordt - ten onrechte - ook wel 'De wijsheid van Salomo' genoemd. Het is geschreven door een jood in Alexandrië, in de eerste eeuw v.C., wellicht met de intentie om te laten zien dat het joodse godsbeeld niet strijdig zou zijn met Griekse filosofie.

Het Boek der Wijsheid was opgenomen in de Septuaginta, en in de Vulgaat. Tijdens de reformatie werd het door protestanten uit de bijbel gelaten, omdat het in tegenstelling tot de overige boeken van het oude testament niet in het Hebreeuws of Aramees maar in het Grieks was geschreven. Katholieken beschouwen het als een deuterocanoniek geschrift, d.w.z. wel behorend tot de bijbel maar tweederangs.

De hemelse wijsheid wordt als een vrouw voorgesteld.