Het hooglied van Salomo


Het lied der liederen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, en wat de overlevering wil, is het 'Hooglied van Salomo' niet door Salomo geschreven. Analyse van de tekst heeft uitgewezen dat hij uit de 5e of 4e eeuw v.C. dateert, terwijl Salomo van ca. 960 tot 926 regeerde. De eenheid van stijl wijst erop dat de tekst van de hand van één auteur is - hoewel er ook kenners zijn die stellen dat de gedichten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

De vorm van de liederen toont overeenkomsten met oud-Egyptische liefdesliederen. Het is zodoende niet geheel duidelijk wat de oorspronkelijke bedoeling ervan was; de christelijke kerken hebben ervoor gekozen de teksten te zien als een allegorie van de liefde tussen god enerzijds en de mens en Israël anderzijds.

Het zijn niet alleen liefdes- maar ook bruiloftsliederen, hetgeen wellicht een verklaring is voor enkele openlijk erotische passages.

De Hebreeuwse titel Sjier hasjieriem betekent 'Lied der liederen', oftewel het mooiste lied. De term 'hooglied' is een vertaling van de door Luther geïntroduceerde benaming Hohelied, en is sinds de introductie in de Statenvertaling de gangbare Nederlandse naam van het boek.