Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes


Het is niet onomstreden wie de auteur is van dit evangelie, het vierde in de bijbel. Sommigen zeggen dat de apostel Johannes het op hoge leeftijd te Efeze geschreven zou hebben, anderen schrijven het toe aan een andere Johannes.

Het evangelie begint met de ontmoeting van Johannes de Doper en Jezus, en eindigt met de kruisdood, opstanding en verschijningen van Jezus.

Het bekende verhaal van de overspelige vrouw aan het begin van hoofdstuk 8 komt niet voor in oude teksten die nog niet gevonden waren toen deze bijbel werd vertaald; wellicht is het ergens in de middeleeuwen toegevoegd.

De naam Johannes is de vergriekste versie van de Hebreeuwse naam Jochanan. Die naam betekent 'Jahweh is genadig'.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes, door Nico ter Linden. Inclusief de verhalen uit Handelingen en Openbaring.