Het boek van Jozua


Dit boek verhaalt over de tijd dat Jozua de leider van het joodse volk was, als opvolger van Mozes. Onder Jozua trokken de joden over de Jordaan en veroverden zij het beloofde land Kanaän - in het geval van Jericho met hulp van een wonder (hoofdstuk 6). Vrijwel alle inwoners werden gedood. Vanaf hoofdstuk 11 verdeelt Jozua het land onder de twaalf stammen van Israël. In het laatste hoofdstuk sluit hij te Sichem een verbond met de twaalf stammen, waarbij zij beloven zonder voorbehoud de god van Israël te dienen. Hierna sterft Jozua, 110 jaar oud.

De naam Jozua is Hebreeuws en betekent zoveel als 'Jahweh redt'.