De algemene brief van de apostel Judas


Het auteurschap van deze brief is onduidelijk. Het was in elk geval niet Judas Iskariot, de discipel die Jezus verraadde. Volgens de brief zelf is ze geschreven door de apostel Judas, die een broer zou zijn van Jakobus (die op zijn beurt weer een broer zou zijn van Jezus, zie Marcus 6:3 en Mattheüs 13:55); waarschijnlijker is dat het om een derde Judas gaat. Men dateert de brief doorgaans in ca. 90. De brief is een oproep tot geloof; anders zou verderf dreigen.

De naam Judas is de vergriekste versie van de Hebreeuwse naam Juda, die 'lof aan god' betekent.