De brief van de apostel Paulus aan de Kolossensen


Kolosse (Colosse) was een stad in het westen van Klein-Aziƫ, niet ver van de huidige Turkse stad Denizli. De stad lag op de handelsroute tussen Efeze en het gebied rond de Eufraat. Rond 60 n.C. werd de stad getroffen door een aardbeving en raakte ze in verval. De christelijke gemeente in de stad was waarschijnlijk gesticht door Epafras.

Stijl en inhoud van de brief wijken af van de andere aan Paulus toegeschreven brieven. In de meeste brieven heeft de apostel het over de aanstaande komst van Jezus, maar hier niet. Als Paulus de brief heeft geschreven, dan zou dat geweest kunnen zijn tijdens zijn gevangenschap in Rome, eind jaren vijftig. Anderen denken echter dat de brief door een leerling is geschreven, die de naam van Paulus gebruikte om de brief meer aanzien te geven. Dan zou de brief dateren uit ca. 80.

In de brief worden de Kolossensen opgeroepen niet af te dwalen van de ware leer.