Het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus


Het evangelie volgens Marcus is het tweede van de vier in de bijbel. Waarschijnlijk is het het oudste en is het geschreven rond 65 n.C.. Het begint met het optreden van Johannes de Doper, en eindigt met Jezus' dood en opstanding.

Marcus was zelf geen apostel maar een medewerker van Paulus, die hij begeleidde op zijn eerste zendingsreis. Gekweld door heimwee haakte hij echter af. Volgens sommigen heeft hij het evangelie op aanwijzing van Petrus geschreven.

Het laatste deel van het laatste hoofdstuk, over de verschijningen van Jezus, komt niet voor in o.a. de Codex Sinaïticus. Deze authentieke tekst werd pas twee eeuwen na de eerste druk van de Statenvertaling gevonden.

Marcus is geen Hebreeuwse naam maar waarschijnlijk afgeleid van de naam van de Romeinse oorlogsgod Mars.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs, door Nico ter Linden. Fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.