De openbaring van Johannes


De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (≈ ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hfdstk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n.C. geschreven door een zekere Johannes - wellicht de apostel - tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde ze hoop op betere tijden te geven. Hij deed dit door te schrijven over de aanvallen van kwade machten op God en de christenen, rampen die het naderende einde aankondigden, en de nieuwe tijd die na de ondergang van de kwade machten aan zou breken.

Een niet onbelangrijke passage staat in Openb. 20: En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. Een dergelijk moment waarop besloten wordt over het lot van de ziel van een overledene - een laatste oordeel - komt in veel religies voor.

Leestip: Het verhaal gaat..., deel 6 De verhalen van Lucas en Johannes, door Nico ter Linden. Inclusief de verhalen uit Handelingen en Openbaring.

Filmtip: De Bijbel - Apocalyps op DVD