Derde aanhangsel aan het boek van de profeet Daniël, namelijk: De geschiedenis van Susanna hetwelk gesteld wordt als het 13de hoofdstuk van Daniël.


Dit apocriefe bijbelboek vertelt het verhaal van een mooie en kuise vrouw die ten onrechte beschuldigd wordt van overspel. Tijdens het baden wordt Susanna begluurd door twee oude rechters, die van haar eisen doe onze wil en zijt bij ons. Susanna weigert, en wordt hierop door de twee beschuldigd van overspel - een zonde die bestraft diende te worden met de dood.

Susanna wordt door de rechters ter dood veroordeeld. Op het moment dat zij wordt weggevoerd, staat een jongeling op met de naam Daniël. Hij ontfutselt de rechters tegenstrijdige getuigenissen, waarop niet Susanna maar de twee oude mannen worden gedood.

Het verhaal is veelvuldig uitgebeeld in de beeldende kunst, onder meer door Van Dijck, Tintoretto en Rembrandt. Voor veel schilders zal 'Susanna' een geliefd thema zijn geweest omdat het ze een legitieme mogelijkheid bood een vrouwenlichaam uit te beelden.

In het Hebreeuws betekent de naam Susanna 'lelie'.