De brief van de apostel Paulus aan Titus


Dit is een van de drie pastorale brieven van Paulus (zie 1 TimotheĆ¼s). Titus was een gewaardeerde medewerker van Paulus die zelfstandig zending bedreef op het eiland Kreta, waar hij diverse christelijke gemeentes stichtte.

Deze brief bevat allerlei aanwijzingen voor het herderlijke werk van Titus, zoals hoe om te gaan met niet-gelovigen. Titus wordt onder meer opgedragen te benadrukken dat goede christenen onderdanig zijn tegenover overheden (3:1).