Bertram van Minden

ca. 1340 - 1414/15

Bertram van Minden, ook wel Meester Bertram genoemd, werd geboren rond 1340 in de Westfaalse stad Minden. In 1373 werd hij in een Hamburgse oorkonde voor het eerst als meester genoemd. Hij schilderde in de stijl van de gotiek.

Men vermoedt dat hij enige tijd in Praag heeft doorgebracht aan het hof van koning Karel IV van het Heilige Roomse Rijk. Karel hechtte veel belang aan kunst en wilde ermee wedijveren met andere gekroonde hoofden. In Praag zou Bertram naast Boheemse invloeden kennis hebben gemaakt met de Italiaanse schilderkunst van onder anderen Giotto, die via hem de Noord-Duitse schilderkunt heeft beïnvloed. In zijn stijl is een bescheiden gebruik van licht en donker te zien om een ruimtelijk effect te scheppen.

Zijn belangrijkste werk is het Grabower altaar, een groot altaarstuk dat gemaakt werd voor de St.-Petrikerk in Hamburg. Het bevat talrijke houtsnedefiguren en 24 panelen met taferelen uit Genesis en de jeugd van Jezus. Bekend is ook zijn Passie-altaar voor de St.-Johanneskerk, eveneens in Hamburg.

Volgens overgeleverde documenten was Bertram getrouwd met Grete, met wie hij een dochter Gesa had. Hij overleed in 1414 of 1415 in Hamburg.

werk van Bertram van Minden   |   bestel een reproductie