Hugo van der Goes

ca. 1440 - 1482

Vlaams schilder, een van de belangrijkste van de tweede helft van de 15e eeuw. Van der Goes werd geboren in Gent en trad daar in 1467 toe tot het kunstenaarsgilde. Later was hij enkele malen deken van het gilde. Rond 1478 ging hij wonen in het Rode Klooster bij Brussel; waarschijnlijk omdat hij leed aan aanvallen van geestesziekte.

Opvallend in zijn werk zijn de monumentale figuren. Werken met perspectief kon hij niet, maar de verhoudingen tussen de figuren en de omgeving zijn al beter dan bij veel van zijn voorgangers. Gezichten en handen drukken bij hem veel emotie uit.

Hugo van der Goes signeerde zijn werk niet. Het enige werk dat met zekerheid aan hem kan worden toegeschreven (omdat Vasari er melding van maakt) is het altaarstuk dat hij maakte in opdracht van Tommaso Portinari. Deze was de Brugse vertegenwoordiger van de Medici-familie uit Florence.

In 1481 kreeg Van der Goes een zenuwinzinking. Hij herstelde weliswaar, maar overleed het volgende jaar.

werk van Hugo van der Goes   |   bestel een reproductie