Jan Havicksz. Steen

ca. 1626 - 1679

portret van Jan Havicksz. SteenNoord-Nederlands schilder. Steen werd geboren in Leiden, waar hij opgroeide in een welvarend katholiek gezin. Hij leerde schilderen van de Duitse historieschilder Nicolaes Knupfer (1603–1660), die in Utrecht verbleef.

In 1648 ging hij in de leer bij de Haagse landschapsschilder Jan van Goyen; een jaar later trouwde hij met diens dochter Margriet. Ze kregen acht kinderen.

Steen heeft na Den Haag in verschillende plaatsen gewerkt en gewoond: Delft, Warmond, Haarlem en vanaf 1670 tot aan zijn dood weer in Leiden. In tijden van tegenspoed kwam hij aan de kost door een brouwerij of een taveerne te bestieren.

Zijn belangrijkste onderwerp was het dagelijks leven. Hij excelleerde in bonte taferelen die leidden tot de uitdrukking een huishouden van Jan Steen. Werken van Steen vallen op door het rijke kleurgebruik. Tot zijn ongeveer 800 werken behoren ook historietaferelen, bijbels werk, stillevens, kinderportretten en natuurscènes. Er zijn zo'n 350 werken behouden gebleven.

Het portret is een zelfportret uit 1670.

werk van Jan Havicksz. Steen   |   bestel een reproductie