Meester van de Gouden Legende van München

ca. 1400 - 1460

Middeleeuwse vervaardiger van verluchte geschriften, actief in Frankrijk tussen circa 1420 en 1450. Hij kreeg zijn noodnaam vanwege zijn bijdragen aan de Franse vertaling van de Gouden Legende van München. Die Legenda aurea is vooral een verzameling verhalen over heiligen.

Vermoedelijk heeft de Meester ook diverse illuminaties gemaakt voor het getijdenboek van Bedford.

werk van Meester van de Gouden Legende van München   |   bestel een reproductie