Simone Martini

ca. 1284 - 1344

Schilder uit Siena, belangrijk vertegenwoordiger van de gotiek. Het is goed mogelijk dat hij een leerling was van Duccio, door wiens stijl hij duidelijk geïnspireerd is.

Zijn eerste bekende werk is een groot fresco met Madonna en kind in het Palazzo Publico in Siena (1315). In de jaren '20 maakte hij een serie van tien werken over het leven van de heilige Martinus van Tours, in de kerk van de heilige Franciscus in Assisi. Als zijn beste werk wordt vaak genoemd het altaarstuk met de annunciatie, nu te Florence.

Aan het hof van de paus in Avignon ontmoette hij in 1340 de dichter en humanist Petrarca, die vol lof was over zijn werk. Simone's verblijf in Avignon maakte de overdracht van de Siënese schilderkunst naar noordelijke gebieden mogelijk.

Het meeste van zijn werk is religieus. Hij schilderde echter ook een van de eerste niet-religieuze werken, een portret van een Siënese generaal te paard (1328).

werk van Simone Martini   |   bestel een reproductie