Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Farizeeën in de tempel

ets (7 × 13 cm) — 1648
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Mattheüs 23:23

In de tempel zijn rechts allerlei mannen met elkaar in gesprek. Links vooraan staan twee oude mannen zachtjes, geheimzinnig met elkaar te smoezen, hoofden dicht bij elkaar.

Dat laatste zou een verwijzing kunnen zijn naar het hoofdstuk in Mattheüs waarin Jezus uitvaart tegen de schriftgeleerden en Farizeeën. Hij beschuldigt ze ervan te veel aandacht aan bijzaken te besteden: "Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt."

De Farizeeën vormden een politieke beweging tijdens het leven van Jezus, en ongeveer anderhalve eeuw daarvoor. Ze interpreteerden de Wet van Mozes doorgaans vrij letterlijk.