Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Abraham en Isaac

ets (16 × 13 cm) — 1645
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Genesis 22:7

Om zijn godvrezendheid te bewijzen is Abraham bereid om zijn zoon Isaac te offeren. Hij neemt de jongen mee naar een berg; Isaac draagt het hout voor het vuur. Op een gegeven moment vraagt Isaac waar het lam voor het offer is. Abraham antwoordt dat God voor het lam zal zorgen, waarop ze hun reis voortzetten.

Zo wordt het verhaal verteld in Genesis. Rembrandt beeldt het iets anders uit: vader en zoon zijn al bij de offerplaats aangekomen, de pot voor het vlees staat al klaar, en de argeloze Isaac heeft het hout van zijn rug gehaald.