Lucas van Leyden 1494 – 1533

De aanbidding van het gouden kalf

olieverf op paneel (middenpaneel 93 × 67 cm; luiken 31 cm breed) — ca. 1530
Museum Rijksmuseum, Amsterdam

Biografie van Lucas van Leyden

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Exodus 32:4

Terwijl Mozes op de berg Sinaï de Tien Geboden ontvangt, slaat onder het wachtende volk de verveling toe en neemt het vertrouwen in hun god af. Tegen alle geboden in maken ze onder leiding van Mozes' broer Aäron een idool, een gouden kalf, waaromheen gedanst wordt.

Op de voorgrond zitten gezinnen met kinderen te picknicken. Op het rechter paneel wordt zelfs gedobbeld en gevreeën.