Anonymus

De evangelist Marcus in zijn werkkamer

pen en penseel op perkament (27 × 19 cm) — 1025-1050
Museum Walters Art Museum, Baltimore

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Marcus 1:1

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

Onder het schrijven denkt de evangelist even na. Op de lessenaar liggen een passer en een inktbakje. De passer werd waarschijnlijk gebruikt om evenwijdige lijnen te trekken op het perkament voordat het beschreven werd.

De anonieme maker van deze miniatuur gebruikte inkt, verf en bladgoud. Het werk werd vervaardigd in de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel, het huidige Istanbul.

Het evangelie van Marcus is vermoedelijk het oudste. Marcus was zelf geen apostel. Het is wellicht Petrus geweest die hem aanzetten tot het schrijven van het evangelie.

De Byzantijnse stijl heeft veel invloed gehad op latere stijlbewegingen. Het duidelijkst is dat te zien in orthodoxe ikonen. Maar ook werken van vroege Italiaanse renaissance-kunstenaars tonen Byzantijnse invloeden.