Kunstwerken gekoppeld aan Handelingen 3:6
(En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!)
klik voor een grotere versie Pieter Aertsen: De wonderbaarlijke genezing van een lamme door Petrus en Johannes
· olieverf op paneel - 1575
klik voor een grotere versie Rembrandt Harmensz. van Rijn: Petrus en Johannes bij de poort van de tempel
· pentekening - 1629
klik voor een grotere versie Rembrandt Harmensz. van Rijn: Petrus en Johannes genezen een kreupele
· ets - 1659