Kunstwerken gekoppeld aan Lukas 19:37
(En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden;)
klik voor een grotere versie Anonymus: Intocht in Jeruzalem
· moza├»ek - ca. 1145
klik voor een grotere versie Pietro Lorenzetti: Intocht in Jeruzalem
· fresco - ca. 1320