Kunstwerken gekoppeld aan Mattheüs 5:2
(En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:)
klik voor een grotere versie Fra Angelico: De bergrede
· fresco - 1436 - 1443

[verstuur als e-kaartjekunstmail]

klik voor een grotere versie Cosimo Rosselli: De bergrede
· fresco - 1481-1482

[verstuur als e-kaartjekunstmail]